Yūto Uemura
Yūto Uemura
Minato Narumiya (voice)
Ryota Suzuki
Ryota Suzuki
Ryouhei Yamanouchi (voice)
Aoi  Ichikawa
Aoi Ichikawa
Seiya Takehaya (voice)
Shougo Yano
Shougo Yano
Nanao Kisaragi (voice)
Kaito Ishikawa
Kaito Ishikaw...
Kaito Onogi (voice)

Imagenes de la Pelicula "Tsurune"