Lanzamiento: 2000-04-29
themoviedb icon 7.2/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
Watchlist Favorite
Vuelve en unos dias, gracias.
Nao Omori
Nao Omori
Yasuko Matsuyuki
Yasuko Matsuy...
Yuko Kirishima, the yakuza girl
Shinichi Tsutsumi
Shinichi Tsut...
Koichi Takagi, the salaryman
Masanobu Ando
Masanobu Ando
Mitsuo Kondo, the dead man
Naomi Nishida
Naomi Nishida
Yuki Machida, Koichi's girlfriend
Yoji Tanaka
Yoji Tanaka
Susumu Terajima
Susumu Teraji...
Kanji Tsuda
Kanji Tsuda
Ren Osugi
Ren Osugi
Murai Yoshio, the colleague
Natsuo Ishido
Natsuo Ishido
Nao Ohmori
Nao Ohmori

Imagenes de la Pelicula "MONDAY"