Lanzamiento: 1988-03-12
Temporadas: 1
  • Country: JP
  • Language: Ja
Lista de Temporadas
Maria Kawamura
Maria Kawamur...
Quess Paraya
Yoshiko Sakakibara
Yoshiko Sakak...
Nanai Miguel
Shuuichi Ikeda
Shuuichi Iked...
Char Aznable
Tōru Furuya
Tōru Furuya
Amuro Ray
Hirotaka Suzuoki
Hirotaka Suzu...
Bright Noah
Kazue Ikura
Kazue Ikura
Rezin Schnyder
Kouichi Yamadera
Kouichi Yamad...
Gyunei Guss

Imagenes de la Serie "역습의 샤아"