Ver コタローは1人暮らし - Serie completa gratis (2021)

Shin Karino is an unpopular manga writer and he is single. He lives in an apartment complex that has a rule forbidding children from living there. One day, Shin Karino's doorbell rings. When he opens his apartment door, he sees a small boy. The boy is 5-year-old Kotaro Sato. Kotaro Sato tells Shin Karino that he moved into the neighborhood. Shin Karino makes a weird face, because of the rule of his apartment complex. Kotaro Sato says that he lives by himself. At first, Shin Karino is annoyed by Kotaro Sato, but residents of the apartment building, including Shin Karino, become attached to Kotaro Sato.

Writing:
  • Rin Eto
  • Mami Tsumura

Stars:
Lanzamiento: 2021-04-24
Temporadas: 1 2
themoviedb icon 6.2/10
  • Country: JP
  • Language: 日本語
Lista de Temporadas
Yu Yokoyama
Yu Yokoyama
Karino Shin
Eito Kawahara
Eito Kawahara
Sato Kotaro
Maika Yamamoto
Maika Yamamot...
Akitomo Mizuki
Daigo Nishihata
Daigo Nishiha...
Hanawa Keisuke
Kanako Momota
Kanako Momota
Kobayashi Ayano
Katsuhisa Namase
Katsuhisa Nam...
Tamaru Isamu
Rie Minemura
Rie Minemura
Oka Asako
Koji Ohkura
Koji Ohkura
Fukuno Ippei
Deguchi Natsuki
Deguchi Natsu...
Futaba Toko
Issey Ogata
Issey Ogata
Natsuki Deguchi
Natsuki Deguc...
Futaba Toko
Sakaguchi Futa
Sakaguchi Fut...
[Cabaret girl]
Namase Katsuhisa
Namase Katsuh...
Tamaru Isamu

Imagenes de la Serie "コタローは1人暮らし"