Lanzamiento: 2003-08-24
Temporadas: 1 2 3
  • Country: JP
  • Language: 日本語
Lista de Temporadas
Kaori Mizuhashi
Kaori Mizuhas...
春野カスミ
Shozo Iizuka
Shozo Iizuka
霞 仙左右衛門
Rei Sakuma
Rei Sakuma
霞 桜女
Takahiro Sakurai
Takahiro Saku...
霞 仙太郎
Michiko Neya
Michiko Neya
霞 蘭子
Uko Tachibana
Uko Tachibana
Mrs. Haniwa (voice)

Imagenes de la Serie "カスミン"